Waar staan we voor!

Waar staan we voor!

Tags: Their is no tags

Wij zijn een netwerkorganisatie die enkel werkt vanuit bewezen senioriteit. Wij staan, met onze klantenkring uit zowel de publieke als private sector, met beide benen in de praktijk. Wij bieden ondersteuning op het terrein van cultuur- en gedragsverandering door ervaren, inspirerende trainers, coaches en facilitators die de taal van de doelgroep spreken. De visie die wij voorstaan bij leren en ontwikkelen is gebaseerd op viertal pijlers:

1. De eerste pijler houdt in dat het leren van competenties en ander gedrag niet enkel het aanleren van vaardigheden betreft maar dat gedragsveranderingen een verankering moet krijgen in de eigen overtuigingen, identiteit en zingeving van de deelnemer.
2. Onze tweede pijler houdt in dat wij altijd met deelnemers werken binnen de context van hun organisatie en de rol die zij daarin vervullen. Die rol(len) wisselen vaak razendsnel en zijn aan verandering onderhevig. Je eigen rol(len) kennen, het daarbij gewenste gedrag herkennen en erkennen en daar naar handelen zijn de elementen die terugkomen in ieder dilemma of vraag. Je rol pak je op en vul je in met anderen en/of in relatie tot anderen. Juist je omgeving heeft zicht op hoe jij in het verleden, heden en toekomst je gedrag gestalte geeft en welk effect dat oplevert. Reflectie, feedback en intervisie zijn dan ook een essentieel middel om beweging bij gedragsverandering gaande te houden.
3. De derde pijler houdt in dat de werkomgeving een krachtige leeromgeving is waar deelnemers aangeleerde vaardigheden vanuit een leertraject gaan inzetten. Om die reden zorgen wij dat in onze leerinterventies de praktijk van alledag een belangrijke rol speelt. Naast ‘Old school’ en ‘New School’ oplossingen zoeken we dan ook heel gericht naar ‘No School’-interventies om leren en werken maximaal te integreren. Onze begeleiders fungeren daarbij vooral als gids en minder als expert.
4. De laatste pijler staat in het teken van het besef dat mensen op verschillende manieren leren. Dit vraagt om variëteit in leer – en werkvormen. De leerinterventies die wij aanbieden zijn altijd een bewuste en weloverwogen mix van activiteiten en didactische werkvormen zodat elk van de deelnemers de mogelijkheid heeft om vanuit de voorkeur leerstijl zich zaken eigen te maken.

Waar staan we voor!